mijnwoning.nl

Privacy

De gegevens in mijnwoning.nl worden permanent bewaard en blijven toegankelijk en kunnen aangepast worden door de gebruiker welke in het bezit is van een inlogcode en een wachtwoord. Houdt uw inloggegevens daarom veilig opgeborgen.

mijnwoning.nl zorgt voor een goede beveiliging van de gegevens. Niet geregistreerde gebruikers van mijnwoning.nl kunnen gebruik maken van de applicatie via www.mijnwoning.nl. Door het invoeren van postcode en huisnummer wordt woningdata getoond welke uitsluitend gegevens bevatten die uit openbare bronnen te verkrijgen zijn of voor welke de gebruiker heeft aangegeven dat ze voor iedereen zichtbaar zijn.

Voor woningen kunt u aangeven dat deze alleen zichtbaar voor u. Voor andere bezoekers van de website zijn deze gegevens, met uitzondering van het geschatte energielabel, dan niet zichtbaar. Woninggegevens (zoals type verwarming en isolatie) worden in sommige gevallen wel gedeeld met overheidspartners, zoals gemeenten, zodat deze er hun energiebeleid op af kunnen stemmen.

mijnwoning.nl zal de opgeslagen gegevens voor geen ander doel gebruiken dan gebruik binnen de applicatie www.mijnwoning.nl en haar gebruikers.

mijnwoning.nl kan en mag de opgeslagen gegevens in mijnwoning.nl gebruiken voor eigen onderzoek en statistieken welke betrekking hebben op de energiekwaliteit van woningen in Nederland.

mijnwoning.nl is gerechtigd de inhoud van haar Privacybeleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Disclaimer

Aan de uitkomsten van mijnwoning.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Alle woningdata waarmee mijnwoning.nl is gevuld is afkomstig van verschillende overheden, tevens hebben woningeigenaren gegevens van hun woningen ingevoerd in de applicatie, deze data is gevalideerd door mijnwoning.nl. Voor het overige heeft mijnwoning.nl geen invloed op de juistheid hiervan en is daarom niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen.

Inloggen / Registreren
Wachtwoord vergeten?
Profiel
Foutmelding
Foutmelding
Bevestigen
Bericht Verzenden